مركز آزمون دانشگاه ازاد اسلاميامروز : چهارشنبه مورخ 01 مرداد 1393 ساعت : 06:24
نام كاربر : مهمان(مهمان 0)


صفحه اصلي

روابط عمومي

قابل توجه داوطلبان محترم :
جهت دريافت كارنامه آزمونهاي مختلف مي توانيد به سايت www.azmoon.com مراجعه نماييد.
اين صفحه حاوي اطلاعاتي است كه به صورت محدود از همين پايگاه منتشر گرديده است

 • آدرس محل، تاريخ و زمان مراجعه جهت مصاحبه واجدين شرايط آزمون و دوره بدون آزمون دكتري تخصصي سال 1393
 • اعلام نتيجه دوره دكتراي تخصصي سال 1392 واحد امارات متحده عربي- نيمسال دوم
 • اعلام نتيجه دوره دكتراي تخصصي سال 1392 واحد امارات متحده عربي
 • اعلام نتيجه نهايي رشته موسيقي آزمون سراسري سال 1392
 • اعلام نتيجه نهايي رشته ساخت پروتز دنداني آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1392
 • آدرس محل، تاريخ و زمان مراجعه جهت مصاحبه واجدين شرايط آزمون و دوره بدون آزمون دكتري تخصصي سال 1392
 • اعلام نتيجه دوره دكتراي تخصصي سال 1391 واحد امارات متحده عربي
 • اسامي دعوت شدگان به مصاحبه «آزمون دكتري تخصصي» و «دوره بدون آزمون دكتري تخصصي» سال 1391 براي نيمسال دوم
 • اعلام نتيجه نهايي رشته ساخت پروتز دنداني آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1391
 • اعلام نتيجه نهايي رشته كارگرداني نمايش آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391
 • اعلام نتيجه نهايي رشته نوازندگي ساز جهاني آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391
 • اعلام نتيجه نهايي رشته موسيقي آزمون سراسري سال 1391
 • اسامي دعوت شدگان به مصاحبه «آزمون دكتري تخصصي» و «دوره بدون آزمون دكتري تخصصي» سال 1391
 • جدول مواد امتحاني و ضرايب دروس آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامي
 • اعلام نتيجه نهايي رشته ساخت پروتز دنداني آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1390 - نيمسال دوم
 • اعلام نتيجه نهايي رشته ساخت پروتز دنداني آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1390
 • نتايج تكميل ظرفيت رشته هاي غيرپزشكي مجموعه علوم تجربي، جهت آن دسته از داوطلبان آزمون پزشكي كه نمره بالاي 5500 را كسب نموده و در رشته محل مورد نظر خود پذيرفته نشده اند
 • نتايج تكميل ظرفيت آزمون پزشكي سال 1390
 • اعلام نتيجه نهايي رشته موسيقي آزمون سراسري سال 1390
 • اعلام نتيجه نهايي رشته كارگرداني نمايش آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1390
 • اعلام نتيجه نهايي رشته نوازندگي ساز جهاني آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1390
 • رشته شهر هاي مجاز براي ثبت نام به استناد بخشنامه شماره 21/231361 + 90/06/30
 • اسامي دعوت شدگان به مصاحبه «آزمون دكتري تخصصي» و «دوره بدون آزمون دكتري تخصصي» سال 1390
 • اسامي داوطلبان آزمون سراسري سال 1390 ، مشمول اطلاعيه 10 خرداد 1390 مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي
 • اعلام نتيجه آزمون زبان انگليسي IAUEPT سال 1390
 • پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت رشته هاي گروه علوم پزشكي آزمون سراسري سال 1389 مورخ اول اسفند 1389
 • اعلام نتيجه نهايي رشته ساخت پروتز دنداني آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1389
 • پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت رشته هاي گروه علوم پزشكي آزمون سراسري سال 1389
 • اعلام نتيجه نهايي رشته كارگرداني نمايش آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 89
 • اعلام نتيجه نهايي رشته موسيقي آزمون سراسري 89
 • اعلام نتيجه نهايي رشته ساخت پروتز دنداني آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1388
 • نتيجه تكميل ظرفيت با آزمون و بدون آزمون دكتراي تخصصي سال 1388 نيمسال دوم
 • نتيجه تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1388 نيمسال دوم
 • نتيجه تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 1388
 • نتيجه نهايي رشته كارگرداني نمايش آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 1388
 • تكميل ظرفيت آزمون سراسري 1388

 • زمان توليد : 0.002 ثانيه
  32 بازديد در دقيقه