مركز آزمون دانشگاه ازاد اسلاميامروز : شنبه مورخ 30 فروردين 1393 ساعت : 09:32
نام كاربر : مهمان(مهمان 0)


صفحه اصلي

روابط عمومي

رشته محلهاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1392 - 1393

[ بازخواني ] [ صفحه قبلي ]

 • انتخاب حداقل يك مقطع الزاميست.
 • براي چند انتخاب از يك ليست مي توانيد كليد Ctrl يا Shift را نگهداشته و همزمان روي سطر مورد نظر كليك نماييد.
 • عنوان مقطع (انتخاب حداقل يك مورد الزاميست):
  نام استان:
  محل دانشگاهي :
  عنوان رشته :
  عنوان نظام آموزشي :
  رمز تصوير

   


  در صورت خوانا نبودن رمز تصوير


  زمان توليد : 0.791 ثانيه
  54 بازديد در دقيقه