مركز آزمون دانشگاه ازاد اسلاميامروز : شنبه مورخ 30 فروردين 1393 ساعت : 01:13
نام كاربر : مهمان(مهمان 0)


صفحه اصلي

روابط عمومي


اسامي داوطلبان آزمون سراسري سال 1390 ، مشمول اطلاعيه 10 خرداد 1390 مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي


اسامي داوطلبان آزمون سراسري سال 1390 كه لازم است
جهت تعيين وضعيت «كد پيگيري سوابق تحصيلي» به ادارات آموزش و پرورش منطقه اخذ ديپلم خود مراجعه نمايند.

براي جستجو از يكي از اقلام اطلاعاتي زير استفاده نماييد.

حرف اول نام خانوادگي :

شماره كارت :

شماره سريال :


زمان توليد : 0.005 ثانيه
10 بازديد در دقيقه