مركز آزمون دانشگاه ازاد اسلاميامروز : پنجشنبه مورخ 28 فروردين 1393 ساعت : 10:54
نام كاربر : مهمان(مهمان 0)


صفحه اصلي

روابط عمومي


«آزمون دكتري تخصصي» و «دوره بدون آزمون دكتري تخصصي» سال 1390


اسامي دعوت شدگان به مصاحبه


فقط كد و عنوان رشته هايي كه اسامي دعوت شدگان به مصاحبه آنها تا كنون اعلام گرديده است، قابل مشاهده مي باشد.

براي جستجو، كد و عنوان رشتهء مورد نظر را انتخاب نماييد.
زمان توليد : 0.03 ثانيه
16 بازديد در دقيقه